Succesverhaal Seniorenwelzijn
Al vanaf 2016 meet Seniorenwelzijn het geluk en welbevinden van de inwoners uit de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Hiervoor maken zij gebruik van het interactieve meetinstrument Wijkpeil. Wijkpeil is een unieke samenwerking tussen de software van Opinionmeter en de kennis en ervaring van de consultants van Inno4Care.

Verschillende thema’s

In de vragenlijst komen allerlei vragen voorbij, die een beeld gaan geven hoe iemand het wonen in een bepaalde wijk ervaart en zijn/haar leven in het algemeen. De onderwerpen die voorbij komen zijn bijvoorbeeld:

  • Mate van contact met mensen in de omgeving;
  • Betrokkenheid buren / bij de buurt;
  • Mogelijkheden om langer zelfstandig thuis te blijven wonen;
  • Mantelzorg (voor zichzelf of voor een ander);
  • Activiteiten om lichamelijk en mentaal gezond te blijven.

De resultaten zijn signalerend en kunnen in bepaalde gevallen gebruikt worden voor doorverwijzing. Het totaal van alle vragenlijsten vormt input voor een wijkanalyse. Na elk onderzoek volgt er een informatiebijeenkomst met de geïnterviewden en andere wijkbewoners.

Een belangrijk effect van het Wijkpeil onderzoek, dat zo’n 3x per jaar wordt uitgevoerd, is dat het ook een preventieve werking heeft. Mensen worden tot denken aangezet en gaan soms zelfs meteen actief aan de slag om als vrijwilliger of mantelzorger meer te gaan doen in de eigen wijk.

Doelstelling Seniorenwelzijn

Stichting Seniorenwelzijn is actief in de gemeente Maassluis, Vlaardingen en Schiedam en wil met haar activiteiten en programma’s het zelfsturend vermogen van thuiswonende senioren bevorderen, in de volle breedte. Hiermee moeten senioren zoveel mogelijk zelf de regie over hun eigen leven behouden.

Met de inzet van Wijkpeil worden verschillende thema’s, per wijk, onder de senioren in kaart gebracht. Aan de hand van de resultaten kunnen activiteiten bijgestuurd of opgestart worden en kan ondersteuning verleend worden in die wijken.

“Zonder de inzet van vrijwillgers zou Wijkpeil niet mogelijk zijn”

Marieke Gorissen, projectleider Wijkpeil

Verdere doorontwikkeling

Het succes van de meetmethode heeft ertoe geleid dat het project uitgebreid gaat worden met aspecten uit het traject ‘Positieve Gezondheid’. Dit traject is gebaseerd op hetgeen door IPH is ontwikkeld. Door de combinatie van de bestaande Wijkpeil-vragenlijst met onderdelen uit ‘Positieve Gezondheid’ wil Seniorenwelzijn een nog beter beeld krijgen van de wensen en verwachtingen van de senioren binnen de deelnemende gemeentes.

De software achter Wijkpeil

Wijkpeil is gerealiseerd met onze software. In combinatie met de kennis en ervaring van de consultants van Inno4Care is Wijkpeil tot stand gekomen waarmee burgers betrokken kunnen worden op elk gewenst onderwerp. Dit kan op gemeenteniveau, maar ook op wijkniveau. De vragenlijsten binnen Wijkpeil staan niet vast. Voor elk project worden de doelstellingen geformuleerd die vervolgens vertaald worden naar een vragenlijst. De Wijkpeil-vragenlijst voor Seniorenwelzijn is in de afgelopen jaren verder ontwikkeld om nóg beter aan te sluiten op de doelstelling van het project.

Door gebruik te maken van onze software wordt een vragenlijst ontwikkeld, die vervolgens met behulp van een tablet, in het veld, afgenomen kan worden. Een internetverbinding is daarbij niet nodig. De software slaat alle data op en zendt het naar de server, zodra er op kantoor een goede internet verbinding is. De gebruikersinterface is overzichtelijk zodat elke vrijwilliger er goed mee overweg kan.

Meer weten?

Wilt u meer weten over wat Wijkpeil voor uw gemeente of organisatie kan betekenen?
Neem gerust contact met ons op.