Cliënttevredenheid

Meten cliënttevredenheid voor kwaliteitsverbetering

Het onderzoeksplatform biedt instellingen in de gezondheidszorg de mogelijkheid sneller en efficiënter inzicht te krijgen in de mate waarin de patiënten de aangeboden zorg ervaren. De kennis van deze ervaringen is belangrijk voor zowel het management van de instelling als voor het verzorgend personeel. Wanneer de kwaliteit van de zorg – waar mogelijk – wordt afgestemd op de beleving van de patiënt, kan dit bijdragen aan een betere zorgsituatie en daarmee een hogere waardering door de patiënten en hun familieleden. Met de invoering van het Kwaliteitskader waar alle instellingen aan moeten voldoen, wordt er nog meer nadruk gelegd op het meten van de tevredenheid om zo de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Met de jarenlange ervaringen in de zorgsector heeft Opinionmeter vragenlijsten en onderzoeksopzetten opgesteld zodat zorginstellingen snel en makkelijk kunnen starten met het meten en verbeteren van de kwaliteit.

Realtime meten

Voorheen werd vanuit de CQ-index maar één of hooguit twee keer per jaar onderzoek gedaan naar de tevredenheid van patiënten. Dit zijn slechts momentopnames wat nooit een goed en betrouwbaar beeld geeft van de geleverde zorg in een bepaald tijdsframe. Met realtime, continu meten van de beleving van de patiënt ontstaat een meer nauwkeurig beeld van hoe de zorg wordt ervaring. Een geautomatiseerde rapportage kan per kwartaal, maand, week, of zelfs per dag een overzicht bieden in de reacties van de patiënten. Zo kunnen gedetailleerde trend analyses worden gemaakt, en kan realtime een e-mail worden gestuurd naar een manager, wanneer een patiënt een ondermaatse score geeft voor bepaalde aspecten van het onderzoek.

Meten is een middel om te komen tot het doel: kwaliteitsverbetering

Eenvoudig

Het was nog nooit zo makkelijk om met regelmaat inzicht te krijgen in de kwaliteit van de geboden zorg en de patiënttevredenheid. Wij bieden u de mogelijkheid om zélf in enkele stappen vragenlijsten samen te stellen. De verzamelde data kan vervolgens via rapportages worden uitgelezen, of het nu om een Word, Excel, PDF-document gaat, of dat u de ruwe data inleest in uw eventuele kwaliteitzorgsysteem. Deze rapportages kunnen op ieder moment worden opgeroepen, maar kunnen ook op vaste van te voren afgesproken tijdstippen worden toegestuurd per e-mail. Hierdoor bent u er zeker van dat de medewerkers de relevante informatie ontvangt op het moment dat dit van belang is. Het weten hoe de patiënt zich voelt en denkt, is onontbeerlijk bij het bepalen welke mate van zorg geschikt is bij een patiënt, onafhankelijk van de omstandigheden.

Binnen twee weken van start met het meten en verbeteren van de kwaliteit

Whitepaper

Speciaal voor de zorgsector hebben wij een whitepaper samengesteld waarin uitgebreid ingegaan wordt hoe met het op de juiste manier implementeren van een meetinstrument voor kwaliteitsmetingen direct kan leiden tot resultaat. 

Waarom kiezen voor Opinionmeter?

Realtime meten en inzage in de resultaten: op maat rapportages, afgestemd op het niveau in de organisatie (management, teams), worden automatisch verstuurd.

Alerts bij lage waardering: zodra een onvoldoende gegeven wordt, kan een waarschuwing verstuurd worden zodat direct actie ondernomen kan worden bij de betreffende cliënt.

Continu meten levert inzage in voortgang: het vergelijken van resultaten, meten van doorgevoerde wijzigingen in beleid of protocollen worden direct zichtbaar in de resultaten.

Dataverzameling via meerdere kanalen: de vragenlijsten kunnen online afgenomen worden, maar ook op een tablet, mobiele telefoon (alles is cross platform).

Alles binnen één platform: niet alleen cliënttevredenheidsonderzoeken, maar ook medewerkertevredenheidsonderzoeken en (interne) audits kunnen binnen de software uitgevoerd worden. Zo zit alles in één systeem en wordt vergelijken en uitvoeren van onderzoeken sneller en eenvoudiger.

Geen IT investeringen nodig: de software wordt geleverd op uw device of kan online (web-based) gebruikt worden.