Privacy Policy

Opinionmeter en de AVG

Uw vertrouwen is onze hoogste prioriteit en daarom zetten wij ons al sinds onze oprichting in voor de bescherming van uw data. Er zijn Europese normen en richtlijnen. De normen die Opinionmeter hanteert gaan verder.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (in het Engels: General Data Protection Regulation, GDPR) die in mei 2018 van kracht is, vervangt de gegevensbeschermingsrichtlijn die de afgelopen 20 jaar in de Europese Unie van toepassing was.

Via de button hieronder opent u onze privacy policy (PDF bestand):