Toepassing cyclisch meten cliënttevredenheid

Met het ingaan van het Kwaliteitskader is het voor zorginstellingen nog belangrijker om cyclisch te kunnen meten om de voortgang in beeld te krijgen. Ook is er meer behoefte aan een dashboard waar in één oogopslag de vorderingen te volgen zijn.

Door de stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg worden eisen gesteld aan een meetinstrument, gericht op het meten van de cliëntervaringen. De eisen die gesteld worden, zijn:

  • Het instrument betrekt cliënten en naasten door middel van stellen of invullen van vragen, gesprek of observatie.
  • De onderwerpen uit het instrument sluiten aan bij wat cliënten en naasten belangrijk vinden.
  • Het instrument geeft zicht op ervaringen en wensen van de individuele cliënt.
  • Het instrument biedt alle cliënten, en als cliënten het zelf niet kunnen naasten, de mogelijkheid hun ervaringen te delen.
  • Ervaringen en resultaten zijn actueel. Ze gaan over de huidige situatie en zijn in ieder geval niet ouder dan één jaar. Ze zijn anoniem en publiekelijk toegankelijk op locatieniveau.
  • Het instrument helpt bij het gesprek over wensen, behoeften en ervaringen van cliënten en is bruikbaar voor leren en verbeteren.

Door gebruik te maken van de software van Opinionmeter in combinatie met de juiste vragenlijsten wordt volledig hieraan voldaan én kunnen de resultaten realtime gezien en gerapporteerd kunnen worden. Het kortcylisch meten wordt daardoor heel eenvoudig. Daarnaast wordt het invullen van het onderzoek door de respondenten als prettig, zelfs leuk, ervaren: de interface is heel gebruiksvriendelijk en overzichtelijk. 

Tevens biedt Opinionmeter een uniek dashboard dat geheel naar eigen wens ingericht kan worden en zo de resultaten getoond worden. Helemaal uniek is het dat u het dashboard met iedereen kunt delen, zonder dat zij daar een inlog voor nodig hebben. Deze korte video vertelt in vogelvlucht wat het interactieve dashboard allemaal kan.

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe de software van Opinionmeter kan bijdragen aan uw kwaliteitsverbetertraject en zorgt voor tijdsbesparing?
Neem contact met ons op via sales@opinionmeter.nl of bel: 010 – 307 6123.