Medewerker tevredenheid

Medewerker tevredenheid

Medewerkers die met plezier naar hun werk gaan, zijn gemotiveerd, productief, melden zich niet vaak ziek en blijven lang bij een bedrijf. Dit zorgt niet alleen voor een goede sfeer op de werkvloer en draagt bij aan een positieve flow van uw bedrijf, hoge loyaliteit en verbetering van uw klanttevredenheid.

Om voeling te houden met uw werknemers is regelmatig onderzoek doen naar de wensen en verwachtingen van uw mensen een must. De onderzoeken kunnen ingezet worden voor alle soorten thema’s waar de medewerkers mee te maken hebben: tevredenheid en betrokkenheid, maar ook de algemene cultuur, verantwoordelijkheden, managementstructuur en veel meer. De software van Opinionmeter maakt dit op eenvoudige wijze mogelijk.

De voordelen op een rij:

  • Vragenlijsten kunnen eenvoudig zelf (door afdeling HR) aangemaakt worden.
  • De vragenlijsten kunnen verspreid worden via e-mail (online), op een tablet in de kantine, met een QR-code die in de nieuwsbrief staat etc.
  • Korte vragenlijsten verhogen de response en daarmee representativiteit.
  • Medewerkers voelen zich meer betrokken bij het bedrijf en de processen.
  • Door op maat gemaakte rapporten bepaalt u hoe vaak en op welk niveau de resultaten ontvangen worden.
  • Trends worden sneller zichtbaar en u kunt sneller bijsturen.
“If you look after your employees, they’ll look after your customers. It’s that simple.” Sir Richard Branson

Van traditioneel naar doorlopend en kort onderzoek

Traditioneel werd er één keer per jaar een uitgebreid onderzoek naar de tevredenheid van het personeel gedaan. In de praktijk zien veel medewerkers er tegenop om die lange vragenlijsten in te vullen, ook al is het in sommige gevallen verplicht. Als ze dan ook nog het gevoel hebben ‘dat toch niets gedaan wordt’ met de uitkomsten, kunnen de uitkomsten niet representatief zijn. Door maar één keer per jaar een meetmoment te hebben, weet u niet wat er écht speelt bij uw mensen en kunt u ook niet (tijdig) bijsturen als dat nodig is. Regelmatig en korte onderzoeken gedurende het jaar is een andere aanpak die bij veel bedrijven succesvol geïmplementeerd is. Door korte vragenlijsten, soms over één aspect van het werk, onder de medewerkers uit te zetten, is de drempel veel lager om het in te vullen. Als vanuit het bedrijf vervolgens adequaat ingespeeld wordt op de gegeven opmerkingen, zullen ze zien dat er wat mee gedaan wordt wat weer een positief effect heeft: zowel op de tevredenheid als de bereidheid om met komende onderzoeken ook weer mee te doen.

Tips op maat

Geef het onderzoek praktische meerwaarde: als een medewerker bijvoorbeeld aangeeft zich overbelast te voelen, dan kunnen direct tips getoond worden hoe ze de werkdruk kunnen verminderen. Of een link naar een YouTube filmpje.
Regelmatig kort onderzoek werkt zowel naar HR als medewerker

Rapportage naar keus

Alle verzamelde gegevens uit de vragenlijsten kunnen op verschillende manieren gerapporteerd worden. De resultaten kunnen wekelijks of maandelijk automatisch gegenereerd worden en naar uw mailbox gestuurd worden. Bij grotere bedrijven, met meerdere teams, afdelingen of vestigingen, is benchmarking onderling mogelijk.

Anoniem is essentieel

Om echt boven tafel te krijgen wat er speelt onder uw mensen, moeten zij de vragenlijsten echt anoniem in kunnen vullen. Dit is met onze aanpak gegarandeerd in de wijze van verspreiden van de vragenlijsten. Juist doordat de onderzoeken crossplatform uit te zetten zijn, kunnen uw medewerkers zelf een moment en plek bepalen wanneer ze de vragenlijst invullen: op hun mobiel als ze in de pauze buiten zijn, ’s avonds thuis op hun eigen PC etc. Zo weten ze zeker dat er niet iemand over de schouder meekijkt.