Coronavirus onder uw collega’s?

Na de vele besmettingen buiten ons land is het coronavirus in Nederland een feit geworden. Het is voor elke (zorg)organisatie belangrijk om te weten wat het besmettingsrisico is voor uw medewerkers en cliënten/bezoekers. Alleen dan kunt u passende maatregelen nemen.

Monitoren risico

Als (zorg)organisatie wilt u voorkomen dat uw medewerkers en cliënten/bezoekers besmet kunnen worden met een virus. Zodra meerdere medewerkers tegelijk ziek worden, kan dit leiden tot ernstige onderbezetting met vele consequenties.

U wilt daarom weten wat de risico’s zijn:

 • Inventariseert uw organisatie met enige regelmaat (periodiek) de gezondheid van uw medewerkers?
 • Hebben zij besmette mensen in hun omgeving?
 • Weet u wat de grootste zorgen zijn onder uw medewerkers?
 • Welk cijfer geven uw medewerkers aan de werkdruk? Brengt uw organisatie dit met regelmaat in kaart?

Breng de risico’s snel en makkelijk in kaart met onze:

Wat is het coronavirus?

Het coronavirus is een verzamelnaam van verschillende virussen. Waar op dit moment de meeste (media) aandacht naar uitgaat en waar mensen ziek van worden, is het COVID-19 virus. Besmetting vindt plaats door overdracht via niezen of hoesten. Zodra de kleine druppeltjes in oog, mond of neus terechtkomen, kan het virus in het lichaam komen.

Niet iedereen wordt even ziek van het coronavirus. Vooral mensen met een verminderde weerstand, zoals kinderen en ouderen, lopen gevaar op complicaties. Bij andere mensen verloopt het ziektebeeld als een matige griep.*

Met onze GRATIS trial krijgt u binnen enkele dagen inzicht in de risico’s in uw organisatie

Wat krijgt u met deze free trial:

 • Een vragenlijst met 5 vragen
 • Maximaal aantal respondenten: 1.500
 • Looptijd free trial: 30 dagen
 • Resultaten in de vorm van rechte tabellen

De vragenlijst kan eenvoudig verspreid worden door middel van een weblink. Deze mailt u makkelijk naar uw medewerkers of naar uw cliënten/bezoekers. Heeft u geen contactgegevens van uw bezoekers? Dan kan er een QR-code verstrekt worden die geprint of gedrukt kan worden waarmee mensen makkelijk naar de vragenlijst kunnen navigeren met behulp van hun mobiele telefoon.

Na de trial kunt u besluiten of u door wilt gaan, vraag gerust naar de voorwaarden.

Anoniem

Omdat niet iedereen graag informatie deelt die ook betrekking heeft op de gedragingen in de privésfeer (besmette mensen in hun omgeving, waar bent u geweest), is de insteek van de Corona Health Inspection dat deze anoniem is. Door dit te garanderen, zullen respondenten eerlijker antwoorden en krijgt u een beter beeld van de risico’s. ‍ Met de vragenlijst kan tevens direct ingespeeld worden op medewerkers die anoniem melding willen maken over andere zaken waar ze zich zorgen over maken, of het in kaart brengen van hoe uw medewerkers de werkdruk ervaren.

Bewustwording

Naast het monitoren en in kaart brengen van de risico’s heeft de Corona Health Inspection een ander belangrijk effect: doordat uw (zorg)medewerkers de vragenlijst invullen, worden ze weer even extra bewust van de omstandigheden en maatregelen die ze zelf kunnen nemen omtrent hygiëne. Dit draagt weer bij aan een verdere verbreding van veiligheid en kwaliteit.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op.

Kennis en ervaring

Vanuit de kennis en jarenlange ervaringen in de zorg zijn, samen met OMApp Advies, gestandaardiseerde vragenlijsten ontwikkeld, specifiek gericht op audits in de zorg. Een aantal audits liggen klaar op de plank, zoals audits voor:

 • Hygiëne
 • Medicatie
 • BOPZ
 • Vrijheid beperkende maatregelen

Meer weten over onze audits? Kijk op Inspecties in de zorg of vraag onze factsheet Audits aan via onze contactpagina.

* Bron: Rode Kruis