“"
' +31(0)10 - 742 03 80

Medewerkertevredenheid

Medewerkers die met plezier naar hun werk gaan, zijn gemotiveerd, productief, melden zich niet snel ziek, blijven lang bij het bedrijf en zorgen voor een goede sfeer.

 

De software van Opinionmeter maakt het mogelijk op eenvoudige wijze regelmatig onderzoek te doen naar de wensen, verwachtingen en ervaringen van uw medewerkers. Zo houdt u voeling met de werkvloer en kunt u gericht actie ondernemen.

 

Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op de medewerkerstevredenheid. Denk aan:

 

 • Het dagelijks werk
 • De arbeidsomstandigheden
 • De werkdruk en waardering (beloning) voor de medewerkers
 • De werksfeer
 • De ontwikkelingsmogelijkheden
 • De wijze van samenwerken en leidinggeven
 • Het management en de organisatie

 

Onderzoek geeft het management inzicht in de factoren die de meeste invloed hebben op de werktevredenheid. Medewerkers kunnen via onderzoek bestaande onvrede uiten, kenbaar maken op welke aspecten de organisatie kan verbeteren en problemen aangeven die anders niet ter sprake komen. Dit alleen al verbetert hun motivatie. Uiteraard moet er dan wel iets met de uitkomsten worden gedaan.

 

Doorlopend en kort

 

De meeste bedrijven doen één keer per jaar een uitgebreid onderzoek naar de tevredenheid van hun personeel. Daarin komen veel factoren aan bod. In de praktijk zien veel medewerkers er tegenop de lange vragenlijst in te vullen. Als ze dan ook nog het gevoel hebben dat ‘toch niets gedaan wordt’ met de uitkomsten, zal de respons laag zijn en zijn de uitkomsten niet representatief.

 

De software van Opinionmeter maakt een andere aanpak mogelijk. Via de Survey Manager maakt u of uw HR afdeling zelf eenvoudig gedurende het jaar korte onderzoeken aan over verschillende aspecten van het werk. Dit verlaagt de drempel voor medewerkers om mee te doen: het gaat immers maar om enkele vragen. Als u, vanuit uw organisatie, inspeelt op de gegeven opmerkingen vanuit de medewerkers, zullen ook zij zien en merken dat het invullen echt wat bijdraagt. Voor u wordt het duidelijk of de inspanningen effect hebben. Regelmatig kort onderzoek werkt dus voor beide kanten positief.

 

 

Tips op maat

 

Dankzij de intelligente software is het mogelijk het onderzoek aan te passen aan de gegeven antwoorden. Dit geeft het onderzoek een praktische meerwaarde. Zo kunt u bijvoorbeeld werknemers die aangeven zich overbelast te voelen, direct, nog tijdens het onderzoek, adviseren hoe ze hun werkdruk kunnen verminderen. Dit kan in de vorm van tekst, maar bijvoorbeeld ook met een verwijzing naar een filmpje op YouTube. Zo is het ook mogelijk aan het eind van het onderzoek te vragen of de medewerker contact op prijs stelt, bijvoorbeeld met de HR-afdeling of de manager. De uitkomst van het onderzoek krijgt daarmee meteen een vervolg. Dat geeft de medewerker het gevoel dat er echt naar hem wordt geluisterd.

 

QR-code plaatsen bij de koffieautomaat of in de kantine

 

De software van Opinionmeter is geschikt voor zowel smartphones, tablets, pc’s als laptops. U kunt mensen op verschillende manieren uitnodigen de vragenlijst in te vullen:

 • Door een QR-code op te hangen die ze kunnen scannen met hun telefoon.
 • Door een URL te communiceren (bijvoorbeeld www.uwbedrijf.nl/jouwmening).
 • Door een link in een nieuwsbrief te plaatsen.
 • Door op een centrale plaats een tablet in een houder te plaatsen (bijvoorbeeld bij de kassa van de kantine).

 

Zo maakt u het medewerkers zo gemakkelijk mogelijk om mee te doen. Als ze de vragenlijst niet op hun eigen werkplek in hoeven te vullen, weten ze bovendien zeker dat ze anoniem blijven. Dat kan een stimulans zijn om aan te geven wat hun dwars zit.

 

Uiteraard denkt Opinionmeter graag met u mee over welke opzet voor uw bedrijf het handigst is. Voor het opstellen van onderzoek krijgt u een korte training van één dagdeel.

Ook daarna kunt u altijd een beroep doen op ondersteuning van Opinionmeter.

 

Rapportage naar keus

 

Opinionmeter verzamelt alle gegevens die de respondenten hebben ingevuld. U kunt de rapportage naar wens dagelijks, wekelijks of eens per kwartaal ontvangen. De rapportage geeft inzicht in de belangrijkste factoren die de tevredenheid beïnvloeden. Desgewenst helpen wij u de ruwe data van het onderzoek te analyseren en mogelijke dwarsverbanden aan te geven.

 

Doorlopend meten van de tevredenheid

 

De voordelen van de Survey Manager voor úw organisatie op een rij:

 • Uw HR afdeling maakt zelf eenvoudig vragenlijsten aan
 • Korte vragenlijsten verhogen de response en daarmee representativiteit
 • Het invullen van de vragenlijsten wordt voor uw medewerker eenvoudig gemaakt: via een link, QR code, zuil in de kantine etc.
 • Medewerkers voelen zich meer betrokken in het proces en de organisatie
 • U bepaalt hoe vaak en op welk niveau u de data en resultaten ontvangt
 • Trends worden sneller zichtbaar en u houdt een vinger aan de pols

 

 

Meer weten?

Neem nu contact met ons op!

 

Bel010 - 742 03 80

 

Mail[email protected]

 

Deel dit bericht

b a j @

Bezoekadres:

Rotterdam Braingate

Rivium Boulevard 301-320

2909 LK Capelle aan den IJssel

The Netherlands

 

Postadres:

Postbus 7242

3280 AA Numansdorp

The Netherlands

 

T: +31(0)10 742 03 80

' +31(0)10 - 742 03 80

' +31(0)10 - 742 03 80

a

' +31(0)10 - 742 03 80

a

' +31(0)10 - 742 03 80
' +31(0)10 - 742 03 80