Tevreden cliëntenraad én cliënten

Stichting Humanitas ontwikkelt meetmethode cliënttevredenheid

Van tweejaarlijks naar 2 keer per jaar en van gemiddelden naar die ene unieke cliënt. Dat is de ontwikkeling die Stichting Humanitas doormaakt in het meten van cliënttevredenheid. De organisatie koppelt de eigen cliënttevredenheidsmonitor aan de bestaande multidisciplinair overleg (MDO)-systematiek. Zo ontstaat een kort cyclische meting. Met de uitkomsten gaan medewerkers direct aan de slag. De monitor biedt ook inzichten voor verbetering op afdelings- en organisatieniveau.

Kort cyclisch meten

Stichting Humanitas heeft een monitor ontwikkeld en meet sinds begin 2017 op continue basis de cliënttevredenheid. De methodiek slaat zeer goed aan en is aan de orde gekomen tijdens een workshop op de Waardigheid en trots-congresdagen van 3 juli 2017. Lovende kritieken zijn door verschillende partijen geuit. 

Humanitas maakt grote verbeterstappen

 • Cliënten ervaren de methodiek als erg fijn en zien direct de meerwaarde van monitor.
 • Alleen relevante vragen worden voorgelegd. Hierdoor is er geen sprake van te lange vragenlijsten.
 • De monitor levert hierdoor een zeer hoge respons op.
 • De cliëntenraad is positief.
 • De uitkomsten van de monitor zijn niet alleen op microniveau van de cliënt maar ook op meso- en macroniveau.
 • Elke maand zijn er rapportages op trendniveau per afdeling.

Zo werkt de cyclus 

 • Bij iedere cliënt wordt twee keer per jaar de cliënttevredenheid gemeten.
 • Zes weken voor het MDO ontvangt de cliënt een uitnodiging om de monitor in te vullen.
 • De uitkomsten komen tijdens het MDO ter sprake.
 • De resultaten van de tweede meting worden naast de eerste gelegd. Zo kan goed vergeleken worden of uitgezette acties effect hebben gehad.

‘Appels met peren vergelijken’

Zo noemt stafadviseur Merel van Maren de tot voor kort verplichte CQ-index die Stichting Humanitas elke twee jaar uitvoerde. In twee jaar tijd gebeurt er zoveel. Bovendien wonen de meeste cliënten tegenwoordig korter dan twee jaar bij ons. Ook de opzet van de CQ-index sprak de organisatie niet langer aan. Met de CQ stuurt een organisatie op gemiddelden. Dat past niet meer bij deze tijd. Wij streven naar meten op maat. Het gaat ons om de tevredenheid van die ene unieke cliënt.” Stichting Humanitas biedt zorg, wonen, welzijn en maatschappelijke dienstverlening in de regio Rotterdam. De organisatie heeft 30 locaties, ruim 3.000 medewerkers en 2.000 vrijwilligers.

Bel nu voor een vrijblijvende afspraak of demonstratie
010 – 742 03 80
en start binnen 2 weken zelf met meten.
De resultaten zijn niet alleen op cliëntniveau maar ook op meso- en macroniveau.

Nieuwsbericht 30 juni 2017

Waardigheid en trots-deelnemer HumanitasHumanitas is tevens deelnemer van Waardigheid en Trots. In dit artikel is uitgebreid te lezen wat Humanitas heeft bereikt met hun monitor dat binnen Opinionmeter ontwikkeld is.

Lees artikel

Keuze Opinionmeter

De cliënttevredenheidsmonitor moest aan een aantal eisen voldoen. Humanitas wilde bijvoorbeeld voorkomen dat ze de cliënten zouden overvragen. ‘Daarom hebben we nu een korte vragenlijst, met focus op de belangrijkste onderwerpen.’ Verder moest het systeem elke week gegevens kunnen genereren. Want met 1.000 verpleeghuiscliënten vindt elke week een aantal MDO’s plaats.

Nieuwsbericht 30 januari 2018

Humanitas ontvangt certificering kwaliteit management systeem

Stichting Humanitas heeft afgelopen 9 jan. het certificaat ontvangen voor het door henzelf ontwikkelde Kwaliteit Management Systeem (KMS). Het KMS maakt onderdeel uit van het Kwaliteitskader en is ontwikkeld in het kader van het programma Waardigheid & Trots.

Lees hier het hele artikel van Humanitas.

Stichting Humanitas heeft het voor elkaar, uw organisatie ook?

 • Binnen 2 weken van start
 • Vragen vanuit de CQ index
 • Innovatieven uitstraling

Maak geheel vrijblijvend een afspraak

Meer weten?

Wilt u ook kort cyclisch meten?

Stuur ons een e-mail of bel 010 – 742 03 80 en wij helpen u graag op weg.

Dé oplossing voor de CQ-index

Om de kwaliteit in de zorg te kunnen waarborgen, wordt vanuit de overheid de CQ-index opgelegd. Echter, het meten van de klanttevredenheid was niet optimaal: er zit te veel tijd tussen, vragenlijsten zijn te lang, er is een wildgroei aan aanbieders. Echt goed bijsturen op basis van deze gegevens was niet te doen en een echt kwaliteitsoordeel was niet goed te bepalen. Dit kon zelfs leiden tot korten op de financiering. 

De oplossing hiervoor is realtime meten en direct verbeteren. Met vragenlijsten die door de zorginstelling zelf zijn samengesteld, gebaseerd op hún kernwaarden, hún clientèle en hún zorg- en dienstverlening. Lees meer in onze whitepaper.