“"
' +31(0)10 - 742 03 80

Het bedrijf

Ons team bestaat uit gedreven enthousiaste professionals die in de loop der jaren hun sporen hebben verdiend.

 

Opinionmeter International opereert 45 jaar vanuit de Verenigde Staten (California). Opinionmeter is wereldwijd vertegenwoordigd door agenten en distributeurs. Distributeurs stellen in hun gebied zelf agenten en resellers aan en hebben de exclusieve verkoop- en supportrechten over hun gebied.

 

Opinionmeter Benelux BV is distributeur voor Nederland, België en Luxemburg en opereert centraal vanuit de Randstad. Op 27 september 2012 had Opinionmeter Benelux haar openingsreceptie en sinds die tijd heeft Opinionmeter een vliegende start gemaakt.

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is voor Opinionmeter Benelux bijna een vanzelf sprekendheid. MVO gaat over de kernwaarden van ons bedrijf, waarbij wij rekening houden met de gevolgen van onze bedrijfsvoering voor de samenleving.

 

Opinionmeter Benelux houdt in zijn keuzes continu het belang van de ‘Triple P’ in het oog: People, Planet en Profit, de kernbegrippen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

 

 

 

People

Opinionmeter Benelux hanteert voor haar klanten te pay-off ‘Uw mening telt!’. En dat is niet voor niets. Of het nu om de belangen van de eigen medewerkers gaat, of om de manier waarop we met onze klanten en hún klanten omgaan. En ook bij de keuze van onze leveranciers letten we erop dat ook zij onze kernwaarden hanteren. Gezondheid, veiligheid op de werkplek, mensenrechten, maar ook de maatschappelijke betrokkenheid van ons bedrijf en een uitgesproken mening over discriminatie maken dat Opinionmeter zowel internationaal als in Nederland met gewaardeerde partijen samenwerkt.

 

Planet

Opinionmeter tracht de milieu-effecten continu te minimaliseren. Onze core-business – de inzet van onze online klantwaarderingsinstrumenten – is met name gericht op het zo zuinig omgaan met milieu-aspecten. Het gebruik van papier wordt tot een absoluut minimum beperkt, de CO2-uitstoot wordt door ‘het nieuwe werken’ verlaagd. Immers – de medewerkers hoeven minder te reizen, gebruiken cloud-oplossingen en kiezen waar mogelijk voor de inzet van duurzaam ontwikkelde producten. En als we al moeten reizen, dan doen we dat in bedrijfsauto’s met een groen energielabel.

 

 

 

Profit

Opinionmeter wil op een dusdanige wijze aan MVO geven, die zoveel mogelijk passen bij ons bedrijf. Dat we daarmee ook besparen, is evident. Denk aan een verlaging van de kosten voor energieverbruik en afval. De winst is zo tweeledig: het gaat niet alleen om wat onder de streep overblijft, maar ook om trots, vertrouwen, betrokkenheid, innovatie, kwaliteit, productiviteit, positionering, reputatie en het tegemoetkomen aan onze klanten, die in toenemende mate om duurzame producten vragen.

 

Bezoekadres:

Rotterdam Braingate

Rivium Boulevard 301-320

2909 LK Capelle aan den IJssel

The Netherlands

 

Postadres:

Postbus 7242

3280 AA Numansdorp

The Netherlands

 

T: +31(0)10 742 03 80

' +31(0)10 - 742 03 80

' +31(0)10 - 742 03 80

a

' +31(0)10 - 742 03 80

a

' +31(0)10 - 742 03 80
' +31(0)10 - 742 03 80