“"
' +31(0)10 - 742 03 80

Cliënttevredenheid

Meet nu de patiënt journey

 

Opinionmeters realtime onderzoeksplatform biedt instellingen in de gezondheidszorg de mogelijkheid sneller en efficiënter inzicht te krijgen in de mate waarin de patiënten de aangeboden zorg ervaren. De kennis van deze ervaring is belangrijk voor zowel het management van de instelling, als voor het verzorgend personeel. Wanneer de kwaliteit van de zorg – waar mogelijk – wordt afgestemd op de beleving van de patiënt, kan dit bijdragen aan een betere zorgsituatie en daarmee een hogere waardering door de patiënten en hun familieleden. Patiëntentevredenheid kent een hoge prioriteit binnen de zorginstellingen in Nederland, en het voortdurend meten van patiënttevredenheid biedt een veel beter inzicht in de wensen en behoeften van de patiënten dan het periodieke Consumer Quality (CQ) onderzoek dat eens per jaar of twee jaar wordt uitgevoerd.

 

Meten is weten

 

Periodiek onderzoek naar de tevredenheid van patiënten geeft een momentopname, waarmee nauwelijks een betrouwbaar beeld kan worden geboden van de geleverde zorgkwaliteit gedurende een langere periode. Kempenhaeghe De onderzoeks frequentie is daarvoor te laag. Juist met een continu meten van de beleving van de patiënt of de bezoekers aan de zorginstelling, ontstaat een veel relevanter beeld van hoe de zorg wordt ervaren. Een geautomatiseerde rapportage kan per kwartaal, maand, week, of zelfs per dag een overzicht bieden in de reacties van de patiënten. Zo kunnen gedetailleerde trend analyses worden gemaakt, en kan realtime een e-mail worden gestuurd naar een manager, wanneer een patiënt een ondermaatse score geeft voor bepaalde aspecten van het onderzoek.

 

Eenvoudig

 

Het was nog nooit zo makkelijk om met regelmaat inzicht te krijgen in de kwaliteit van de geboden zorg. De Opinionmeter SurveyManager™ biedt u allereerst de mogelijkheid om zélf in enkele stappen uw vragenlijsten samen te stellen. De verzamelde data kan vervolgens via rapportages worden uitgelezen, of het nu om een Word, Excel, PDF-document gaat, of dat u de ruwe data inleest in uw eventuele kwaliteitzorgsysteem. Deze rapportages kunnen op ieder moment worden opgeroepen, maar kunnen ook op vaste van te voren afgesproken tijdstippen worden toegestuurd per e-mail. Hierdoor kan worden geborgd dat het personeel de relevante informatie ontvangt op het moment dat dit van belang is. Het weten hoe de patiënt zich voelt en denkt, is onontbeerlijk bij het bepalen welke mate van zorg geschikt is bij een patiënt, onafhankelijk van de omstandigheden.

 

Wat kan Opinionmeter voor ú betekenen?

 

Realtime patiëntentevredenheid – gezien vanuit aandachtspunten in de zorg. Patiëntenzorg overzichten zijn nog nooit zo snel en uitgebreid geweest.

 

  • Realtime resultaten – door het op de door u gewenste momenten bieden van op maat rapportages wordt gegarandeerd dat het geschikte personeel op tijd toegang heeft tot toepasbare informatie.
  • Ontevredenheidswaarschuwingen – door realtime ontevredenheidswaarschuwingen wordt de mogelijkheid geboden onmiddellijk actie te ondernemen waardoor een daadwerkelijke invloed uit te oefenen is op de patiënt tevredenheid.
  • Continue overzichten van patiënttevredenheid – de mogelijkheid om uw jaarrapportage te completeren met overzichten van patiënttevredenheid. Het vergelijken van resultaten, trekken van conclusies en het vinden van trends vergemakkelijken.
  • Dataverzameling op meerdere manieren – u  heeft de mogelijkheid data te verzamelen door middel van meerdere  mogelijkheden zoals: iPhone of iPad’s, PDA’s, Tablets, via internet of op papier. Alle mogelijkheden leiden tot hetzelfde overzicht.
  • Unieke combinatie van rapportages – het stellen van basisvragen leidt tot kritieke prestatie indicatoren – en het stellen van specifieke instelling- en/of afdelingsvragen (deze kunnen regelmatig aangepast worden) in hetzelfde patiënten overzicht.
  • Flexibiliteit  – gebruik meerdere soorten overzichten op diverse soorten apparaten om te komen tot verschillende overzichten; stel  zoveel vragen op als u wil.
  • Geen integratie nodig in uw IT systemen – Opinionmeter’s SurveyManager kan geleverd worden door middel van het door ons beschikbaar gestelde service model of ter plekke in uw eigen instelling.

 

Meer weten?

 

 

Deel dit bericht

b a j @

Bezoekadres:

Rotterdam Braingate

Rivium Boulevard 301-320

2909 LK Capelle aan den IJssel

The Netherlands

 

Postadres:

Postbus 7242

3280 AA Numansdorp

The Netherlands

 

T: +31(0)10 742 03 80

' +31(0)10 - 742 03 80

Periodiek onderzoek naar de tevredenheid van patiënten geeft een momentopname, waarmee nauwelijks een betrouwbaar beeld kan worden geboden van de geleverde zorgkwaliteit gedurende een langere periode. Kempenhaeghe De onderzoeks frequentie is daarvoor te laag. Juist met een continu meten van de beleving van de patiënt of de bezoekers aan de zorginstelling, ontstaat een veel relevanter beeld van hoe de zorg wordt ervaren. Een geautomatiseerde rapportage kan per kwartaal, maand, week, of zelfs per dag een overzicht bieden in de reacties van de patiënten. Zo kunnen gedetailleerde trend analyses worden gemaakt, en kan realtime een e-mail worden gestuurd naar een manager, wanneer een patiënt een ondermaatse score geeft voor bepaalde aspecten van het onderzoek.

' +31(0)10 - 742 03 80

a

' +31(0)10 - 742 03 80

a

' +31(0)10 - 742 03 80
' +31(0)10 - 742 03 80